Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

חדשות

1/9/2022 5:25:00 PM

הודעה על סגירת שירות קבלת הקהל

בשל העלייה המהירה בתחלואה ובהנחיית רשות המים, אנו נאלצים, בשלב זה, לסגור את שירות קבלת הקהל. ניתן לעשות שימוש בטפסים שבאתר האינטרנט וכן לקבל שירות טלפוני. מי נתניה תמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לתת שירות מיטבי, תוך שמירה על בריאות הציבור והעובדים.

שרות לקוחות
1800-20-20-84