Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

אודות מי נתניה

חברת "מי נתניה (2003) בע"מ" הוקמה בשנת 2003 כתאגיד מים וביוב, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות המקומית ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב ושיפור השירות.

 

החברה מספקת שירותי מים וביוב למעל 200 אלף תושבי נתניה. עיריית נתניה הייתה אחת הרשויות הראשונות בארץ שהחליטו על הקמת חברת מים וביוב וחברת "מי נתניה" והוכרה כמודל ארצי לחברות מים וביוב. החברה אף זכתה במענק של 50 מיליון שקל ממשרד האוצר. בעשור האחרון השקיעה מי נתניה כ-300,000,000 ₪ בשדרוג תשתיות המים והביוב בעיר.

איכות ללא פשרות

ל"מי נתניה" תו הזהב וארבעה תקני   ISO 9001 . איכות המים שמספקת החברה היא טובה מאוד, דבר שבא לידי ביטוי בכל בדיקות איכות המים שמתבצעות על ידי משרד הבריאות והרשויות המוסמכות.

מכון התקנים העניק למי נתניה את תו הזהב, המעיד על איכות ברמה גבוהה מאוד בקנה מידה עולמי, המתייחס למגוון רחב של שירותים אותם מעניקה חברה לתחומי עשייה רבים.

בנוסף לטיפול במים, מטפלת החברה בכ-14 מיליון מ"ק שפכים בשנה שמגיעים מנתניה. לשם כך, נמצא בבעלות החברה מכון לטיפול בשפכים צפונית לעיר. חברת "מי נתניה", הדוגלת בשמירה ובהגנה על איכות הסביבה והמים, דואגת לעיבוד מי השפכים למי קולחין לצרכי השקיה ולחומרי דישון טבעיים. בכך מושבים כל השפכים הנאספים מנתניה לשימוש חוזר המשמר את הסביבה בה אנו חיים.

 

במהלך שנת 2013 הורחב ושודרג המכון לטיפול בשפכים מכ- 40,000 מ"ק, לקליטת ספיקה ממוצעת של 73,000 מ"ק שפכים ליום. כעת יכולת הספיקה מותאמת לקליטת שפכים מאוכלוסיה של 400,000 תושבים.

 

חזון החברה הוא להיות התאגיד המוביל בישראל במתן שירות, איכות ניהול ורמת פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב. החברה מחויבת להעלאת רמת השירותים לתושבים ולניהול והפעלה מיטביים תוך התייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות. אנו בחברת "מי נתניה" פועלים ללא ליאות כדי ליישם את החזון ולמעלה מכך, והכול על מנת שתושבי נתניה יזכו לטוב ביותר.
שרות לקוחות
1800-20-20-84