Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2013

    דוח איכות המים לשנת 2013 - חוברת לתושב
 דוח איכות המים המים לשנת 2013 - סיכום
 דוחות איכות המים לרבעונים שלישי ורביעי כולל סיכום מחצית שנייה לשנת 2013
 דוחות איכות המים לרבעונים ראשון ושני כולל סיכום מחצית ראשונה לשנת 2013
שרות לקוחות
1800-20-20-84