Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2014

bul5_3 איכות מי השתייה בנתניה 2014
  דו"ח איכות המים 2014 - חוברת לתושב
   דו"ח איכות המים לרבעונים ראשון ושני כולל סיכום מחצית ראשונה לשנת 2014

 

   דו"ח איכות המים לרבעון שלישי 2014
   דו"ח איכות המים לרבעון רביעי כולל מחצית שנייה וסיכום שנתי 2014
שרות לקוחות
1800-20-20-84