Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2014

bul5_3 איכות מי השתייה בנתניה 2014
  דו"ח איכות המים 2014 - חוברת לתושב
   דו"ח איכות המים לרבעונים ראשון ושני כולל סיכום מחצית ראשונה לשנת 2014

 

   דו"ח איכות המים לרבעון שלישי 2014
   דו"ח איכות המים לרבעון רביעי כולל מחצית שנייה וסיכום שנתי 2014
שרות לקוחות
1800-20-20-84