Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 

 

     איכות מי השתייה בנתניה 2015

 

     דו"ח איכות המים לשנת 2015

 

     דו"ח איכות המים לרבעונים ראשון ושני כולל מחצית ראשונה לשנת 2015

 

     דו"ח איכות המים לרבעון שלישי לשנת 2015

 

    דו"ח איכות המים לרבעון רביעי מחצית שניה וסיכום שנת 2015

שרות לקוחות
1800-20-20-84