Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

 

 

    איכות מי השתייה בנתניה 2015

 

     דו"ח איכות המים לשנת 2015

 

    דו"ח איכות המים לרבעונים ראשון ושני כולל מחצית ראשונה לשנת 2015

 

    דו"ח איכות המים לרבעון שלישי לשנת 2015

 

   דו"ח איכות המים לרבעון רביעי מחצית שניה וסיכום שנת 2015

שרות לקוחות
1800-20-20-84