Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

 

bul3_2 דו"ח איכות המים רבעון ראשון 2017

bul3_2 דו"ח איכות המים רבעון שני ומחצית ראשונה 2017

bul3_2 דו"ח איכות המים רבעון שלישי 2017

bul3_2 דו"ח איכות המים רבעון רביעי מחצית שנייה וסיכום 2017

PDF_2 דו"ח איכות המים לשנת 2017

שרות לקוחות
1800-20-20-84