Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

על דו"חות איכות המים

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א 2001  ישנה חובה לפרסם אחת לשלושה חודשים דו"ח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי העיר.

 

את בדיקות האיכות עורך משרד הבריאות ומעביר את התוצאות ל"מי נתניה".

הבדיקות הכלולות בדו"ח איכות המים הן בדיקות בקטריאליות - נוכחות חיידקים בכלל וחיידקי קולי צואתי בפרט, עכירות ומתכות.

 

הדו"חות מתפרסמים באתר האינטרנט של החברה. על פי הדו"חות מי השתייה בנתניה הם באיכות טובה מאוד.

 

בקישור זה מובאים דו"חות איכות המים מראשית פעילות החברה בסוף שנת 2003 עד היום.

צרכן המבקש פרטים נוספים יוכל לעיין בדו"ח השנתי המצוי בחברת "מי נתניה"  בימים ג' ו ד' בין השעות 10:00-12:00 (בתיאום מראש).
מספר טלפון : 09-8850790

 דו"חות איכות המים לשנת 2021
  דו"חות איכות המים לשנת 2020
  דו"חות איכות המים לשנת 2019
  דו"חות איכות המים לשנת 2018
  דו"חות איכות המים לשנת 2017
  דו"חות איכות המים לשנת 2016
  דו"חות איכות המים לשנת 2015
  דו"חות איכות המים לשנת 2014
  דו"חות איכות המים לשנת 2013
  דו"חות איכות המים לשנת 2012
  דו"חות איכות המים לשנת 2011
  דו"חות איכות המים לשנת 2010
  דו"חות איכות המים לשנת 2009
  דו"חות איכות המים לשנת 2008
  דו"חות איכות המים לשנת 2007
  דו"חות איכות המים לשנת 2006
  דו"חות איכות המים לשנת 2005
  דו"חות איכות המים לשנת 2004
שרות לקוחות
1800-20-20-84