Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

שאלות ותשובות בנושא מידע לתושב

  מהי חברת מי נתניה?
  מדוע הוקמה חברת מי נתניה?
  מיהם הבעלים של חברת מי נתניה?
  מהם סדרי הגודל של פעילות מי נתניה?
  מי מפקח על פעילות חברת מי נתניה?
 למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?
  מהם עדכון מס' נפשות בנכס וקבלת "כמות מוכרת"?
  כיצד מחליפים שם משלם בנכס?
  מהי צריכה משותפת ("הפרשי מדידה")?
  כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?
  כיצד מחויבים צרכנים שלא מבוצעת קריאה במד המים שלהם?
  הברז שלי מטפטף מעט. האם עליי לטרוח לתקן אותו?
  כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?
  כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
  מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?
  כיצד ניתן לערער על סכום החיוב בחשבון?
  כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?
  כיצד נקבעים תעריפי הביוב?
  מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?
  אילו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים?
  מהי כמות המים אותה צורך אדם ביום?
  כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?
  לאן מועברים מי הביוב של העיר נתניה?
  אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?
 כיצד מחברים בפעם הראשונה נכס למערכת המים?
  תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
  יש לכם שאלות נוספות?

מהי חברת מי נתניה?

חברת "מי נתניה" (2003) בע"מ הוקמה בחודש דצמבר שנת 2003 כתאגיד מים וביוב עירוני, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות עירונית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות, ואשר יספק שירותי מים וביוב לתושבים, לרבות תחזוקת ושדרוג תשתיות המים והביוב העירוניות.

 

לראש העמוד 


 

מדוע הוקמה חברת מי נתניה?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיבטיח יותר השקעות כספיות בשדרוג תשתיות המים והביוב העירוניות של העיר, ואת שיפור השירות לתושב.

 

לראש העמוד 


מיהם הבעלים של חברת מי נתניה?
עיריית נתניה הינה הבעלים של חברת "מי נתניה". העירייה מחזיקה בכל מניות התאגיד. 

לראש העמוד 

 

מהם סדרי הגודל של פעילות מי נתניה?
"מי נתניה" מספקת שירות לאוכלוסיית נתניה, אשר מונה כ- 210,000 תושבים. בשנת 2011 היה לחברה מחזור עסקי של כ- 134 מיליון שקלים. באותה השנה סיפקה החברה כ-14 מיליון מ"ק מים.

 

לראש העמוד 

 

 

מי מפקח על פעילות חברת מי נתניה?

הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות, ובמסגרתה הממונה על תאגידי המים והביוב, הם הגופים המפקחים על "מי נתניה". בכל מקרה שבו צרכן אינו שבע רצון ממענה שניתן לו על ידי החברה, באפשרותו לפנות אל הרשות הממשלתית למים ולביוב, לפי הפרטים המופיעים על גב חשבון המים והביוב.

 

לראש העמוד 

 

 

למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?

כל ענייני המים והביוב של נתניה, הקשורים למערכות המים והביוב העירוניות, הנם באחריות "מי נתניה". לגבי תקלות ברשת המים הביוב ואיכות המים, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד תקלות מים וביוב. בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות.

 

לראש העמוד 

 

 

מהם עדכון מס' נפשות בנכס וקבלת "כמות מוכרת"?

לפי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה:
1. תעריף נמוך לכמות מוכרת, בסך של 8.630 ₪ (כולל מע"מ) למ"ק.
2. תעריף גבוה לכמות גבוהה מהכמות המוכרת, בסך של 13.889 ₪ (כולל מע"מ) למ"ק.
על פי הכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על מס' הנפשות לספק המים.

 

להסבר מפורט אודות עדכון מספר נפשות בנכס, הקליקו כאן.

לראש העמוד 

 

כיצד מחליפים שם משלם בנכס?
ניתן לבצע את החלפת המשלמים מבלי להגיע למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי נתניה". כל שעליכם לעשות הוא להעביר למחלקת שירות הלקוחות של החברה את המסמכים הבאים:
א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס הקלק לטופס.
ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.
ג. צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק).
את המסמכים הללו עליכם לפקסס למחלקת שירות הלקוחות של "מי נתניה" לפקס שמספרו:
09-8859748, ולוודא עם נציגי שירות הלקוחות בטלפון חינם שמספרו 1800-20-20-84
שהמסמכים אכן הגיעו.
בתוך עשרה ימים יישלח אליכם מכתב מ"מי נתניה" בנוגע לבקשת השינוי.
אם בכל זאת אתם מעוניינים להגיע אל מחלקת שירות הלקוחות כדי לבצע את החלפת שמות המשלמים בנכס אתם מוזמנים לעשות זאת. כמובן שגם במקרה זה עליכם להצטייד במסמכים האמורים.
לתשומת לבכם, על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרה על מספר נפשות הקלק לטופס.
לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.

לראש העמוד 

 


מהי צריכה משותפת ("הפרשי מדידה")?

צריכה משותפת (הפרשי המדידה) הינה ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין. 

 

לראש העמוד 

 

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?
בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב בשנת 2012, אשר נקבע על ידי רשות המים, הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:
(א) בבית הרשום כבית משותף:
(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של "מי נתניה" . ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

 

לראש העמוד 

 

כיצד מחויבים צרכנים שלא מבוצעת קריאה במד המים שלהם?

בהתאם להוראות הדין, מי נתניה מחייבת את הצרכנים בחיובי מים וביוב לפי קריאה בפועל של מד המים המותקן בכל נכס.במקרה שלא ניתן לקרוא את מד המים – למשל במקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס, מסיבות שאינן תלויות בחברה; או במקרים שבהם אין גישה למד המים וכו' – תחייב מי נתניה את הצרכן לפי "הצריכה הרגילה" שנמדדה בנכס (דהיינו לפי הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ואם אין נתון כזה – לפי ממוצע הצריכה שנמדדה בשתי התקופות האחרונות).
אם אין נתונים לגבי "צריכה רגילה", יחויב הצרכן לפי הערכת צריכה של 30 מ"ק לתקופה. ואולם, במקרים שמי נתניה סבורה, כי הערכת הצריכה כאמור לעיל אינה משקפת את צריכת המים של הצרכן בנכס, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן.
על מנת להימנע מחיובים המבוססים על הערכות, מתבקשים כל הצרכנים לאפשר גישה שוטפת אל מדי המים שלהם, ובמקרה שלא מותקן מד – לפנות אל החברה על מנת להתקין אותו בהתאם לדין.

לראש העמוד 

 

 

הברז שלי מטפטף מעט. האם עליי לטרוח לתקן אותו?

כן. הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליך לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים אתה מבזבז, שים מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לך למדוד, ובדוק תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות.
האחריות לתיקון נזילות בצנרת המים הפרטית בנכס (החל ממד המים הראשי) מוטלת לפי דין על הצרכנים.

לראש העמוד 

 

כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

כדי לבדוק את קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה. 

לראש העמוד 

 

 

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך, בכפוף לתשלום התעריף הקבוע בדין. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.

לראש העמוד 

 

מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

יש להגיש למחלקת שירות הלקוחות של "מי נתניה" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי הטופס המצורף. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:
א. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.
ב. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
ג. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
ד. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.
יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

לראש העמוד 

 

כיצד ניתן לערער על סכום החיוב בחשבון?

במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הינך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.
'מי נתניה' מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.
במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הינך זכאי לבקש, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.
הבדיקות כרוכות בתשלום, אך היה והתגלה כי יש צורך לבצע תיקון בחשבונך בעקבות הבדיקות שלעיל, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה, ובמקרה של מד מים שאינו תקין – הוא אף יוחלף.

 

לראש העמוד 

 

 

כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

 

לראש העמוד 

 

 

כיצד נקבעים תעריפי הביוב?

תעריפי הביוב נקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב מגולם בתעריף המים. 

לראש העמוד 

 

 

מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?

הכמות המוגדרת ככמות מוכרת הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. הכמות המינימאלית הינה 7 מ"ק לחודש. מספר הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.

 

לראש העמוד 

 

אילו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים?
הורדת מים בשירותים - 40%
אמבטיה ומקלחת - 32%
כביסה - 14%
הדחת כלים -6%
מי שתייה ובישול - 5%
כיור האמבטיה - 3%
שטיפת הבית - 4%

 

לראש העמוד   מהי כמות המים אותה צורך אדם ביום?
ממוצע הצריכה השנתי של אזרח מדינת ישראל הוא כ- 110 קוב לשנה. השימוש במים משתנה בהתאם לצריכה האישית: אם יש צורך בהשקיה, אם יש בבית מכונת כביסה ומכונה להדחת כלים. כמובן, כמות המים שמשתמשים לבישול ולשתייה משתנה מאדם לאדם.

 

לראש העמוד   כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?
מערכת המים בישראל הנה ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שלישים מן הכנרת, ולעתים הפוך. לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה אם בדרום ירדו יותר גשמים.

 

לראש העמוד 

 

 

לאן מועברים מי הביוב של העיר נתניה?

מי הביוב זורמים בגרביטציה ובסניקה דרך 18 תחנות שאיבה לביוב לתחנת השאיבה הראשית של נתניה, אשר ממוקמת בבית יצחק. מהתחנה זורמים השפכים בסניקה למכון לטיפול בשפכים של נתניה, אשר נמצא בשטחי בית חרות. במכון עוברים השפכים טיפול והופכים למי קולחין המשמשים להשקיה. בצורה זו מיישמת "מי נתניה" את עקרון שמירת איכות הסביבה.

 

לראש העמוד 

 

 

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?
בארצות רבות בעולם קיים איסור בחוק האוסר על השלכת מגבונים לחים לאסלות. השלכת מגבונים גורמת לסתימות חמורות ולגלישות במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. כך גם טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, תחבושות היגייניות, טמפונים, סמרטוטים, שיירי מזון, שערות ושמן. לכן, אין להשליך אותם לאסלה.

 

לראש העמוד 


כיצד מחברים בפעם הראשונה נכס למערכת המים?
אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס. לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים, כמפורט בנהלים להיתר בניה ו/או טופס 4 (ליצור הקלקה לנהלים). חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים

 

לראש העמוד

 

 

תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים

על פי הנחיות משרד הבריאות יש לדאוג לתחזוקה רצופה ותקינה של מערכות מילוי ואגירת מי השתייה בבניין באופן הבא:
א. המים המסופקים ממיכלי האגירה צריכים להיות בסחרור מתמיד עם מערכת מי השתייה של הבניין. (תחלופת המים במיכל צריכה להיות לפחות פעם בשבוע).
ב. יש לוודא מניעת כניסת מזוהמים (בדרך מקרה או במזיד) למיכלי אגירה על ידי איטום ונעילת פתחי המיכל (דלת כניסה, אוורור, גלישה). יש למנוע קינון ציפורים מעל המכסה של המיכל.
ג. יש לבצע שטיפה וחיטוי תקופתיים (מומלץ לפחות פעם בשנה) למיכל המים. מידע לגבי חברות המבצעות שטיפה וחיטוי מיכלים ניתן לקבל בלשכת הבריאות נפת השרון, שדרות ויצמן ,23, נתניה, טלפון: 09-8300102

 

 

להלן הנחיות לתכנון ותפעול מיכלי מים בבניינים משותפים:

 • שטח הפנים של מיכל האגירה יהיה מצופה בחומר מאושר למי שתייה כך, שפנים מיכל האגירה יהיה חלק וניתן לניקוי בקלות.
 • תחתית מיכל האגירה תהיה משופעת לכיוון פתח צינור ההרקה.
 • במיכל האגירה יותקן פתח כניסה עם מכסה, החיבור בין המכסה וגוף המיכל יהיה עם אטימה מוחלטת כדי למנוע חדירת מזיקים וזיהום למים. המכסה יהיה עמיד לחלודה ובעל סידור נעילה.
 • מיכל האגירה יהיה מאוורר, על ידי צינור המסתיים בעיגול כלפי מטה, עם רשת מגולוונת בקצהו.
 • גג המיכל צריך להיות מנוקז היטב. כמו כן פתח מכסה המיכל חייב להיות מוגבה כ-15-20 ס"מ מעל הגג.
 • אין להתקין אנטנות על גג המיכל או בקרבתו המיידית למניעת שהיית ציפורים.
 • אין להתיר העברת צנרת דלוחין ו/או ביוב מעל מיכל המים.
 • צנרת למיכל אגירה: צנרת המים למיכל האגירה תותקן אך ורק מחוץ למיכל.
 • צינור גלישה: שומר על המפלס המקסימאלי של המים בתוך המיכל, יסתיים בצורה חופשית ולא יחובר ישירות למערכת הביוב. בקצה הצינור תותקן רשת מגולוונת.
 • צינור הרקה: יותקן בתחתית מיכל האגירה, במקום הנמוך ביותר ומיועד להרקת מים מהמיכל לצורך ניקוי וטיפול.
לראש העמוד 

יש לכם שאלות נוספות?
אתם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי נתניה": רחוב הצורן 4 ב' אזור התעשייה קרית ספיר, נתניה.
מספר טלפון, שיחת חינם: 1800-20-20-84
פקס: 09-8859748
דוא"ל: [email protected]
 

לראש העמוד 

שרות לקוחות
1800-20-20-84