Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2012

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2012 - חוברת לתושב
 דו"ח איכות המים - סיכום שנת 2012
 דו"ח איכות המים רבעון רביעי 2012
 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2012
 דו"ח איכות המים יולי - ספטמבר 2012
 דו"ח איכות המים לחודשים אפריל - יוני 2012
 דו"ח איכות המים לחודשים ינואר-מרץ 2012
שרות לקוחות
1800-20-20-84