Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2010

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2010 - חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2010    

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2010    

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2010 

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2010

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2010

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2010 

שרות לקוחות
1800-20-20-84