Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2010

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2010 - חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2010    

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2010    

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2010 

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2010

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2010

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2010 

שרות לקוחות
1800-20-20-84