Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2008

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2008- חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2008     

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2008      

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2008  

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2008 

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2008 

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2008  

שרות לקוחות
1800-20-20-84