Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2008

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2008- חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2008     

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2008      

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2008  

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2008 

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2008 

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2008  

שרות לקוחות
1800-20-20-84