Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2007

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2007 - חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2007       

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2007       

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2007 

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2007 

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2007  

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2007  

שרות לקוחות
1800-20-20-84