Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2006

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2006 - חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2006     

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2006      

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2006 

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2006

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2006 

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2006

שרות לקוחות
1800-20-20-84