Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2006

 דוח איכות המים בנתניה לשנת 2006 - חוברת לתושב 

דו"ח איכות המים בנתניה - סיכום שנת 2006     

דו"ח איכות המים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2006      

דו"ח איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2006 

 דו"ח איכות המים - חצי שנתי 2006

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל יוני 2006 

דו"ח איכות המים לחודשים ינואר - מרץ 2006

שרות לקוחות
1800-20-20-84