Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

דו"חות איכות המים לשנת 2004

 דו"ח איכות המים בנתניה לחודשים אפריל-יוני 2004
 דו"ח חצי שנתי איכות המים בנתניה לחודשים ינואר-יוני 2004
 דוח איכות המים בנתניה לחודשים יולי-ספטמבר 2004
 דו"ח איכות המים בנתניה לחודשים אוקטובר-דצמבר 2004
 דו"ח על איכות המים בנתניה - סיכום בקטריולוגי שנת 2004
 דו"ח יסודות או תרכובות כימיות לשנת 2004
שרות לקוחות
1800-20-20-84