Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

דו"חות איכות המים לשנת 2004

 דו"ח איכות המים בנתניה לחודשים אפריל-יוני 2004
 דו"ח חצי שנתי איכות המים בנתניה לחודשים ינואר-יוני 2004
 דוח איכות המים בנתניה לחודשים יולי-ספטמבר 2004
 דו"ח איכות המים בנתניה לחודשים אוקטובר-דצמבר 2004
 דו"ח על איכות המים בנתניה - סיכום בקטריולוגי שנת 2004
 דו"ח יסודות או תרכובות כימיות לשנת 2004
שרות לקוחות
1800-20-20-84