Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

תוכניות ניטור שפכים

PDF_2  תוכנית ניטור שפכים לשנת 2019/20
bul5_3  תוכניות ניטור שפכים לשנת 2017/18
  תוכנית ניטור שפכים לשנת 2015/16
 תוכנית ניטור שפכים לשנת 2014
 תוכנית דיגום שפכים לשנת 2014
 הרחבת תכנית הדיגום 2013
 תוכנית דגימות שפכים באיזורי תעשיה בנתניה - 2012  
 תוכנית ניטור שנתית 2012
 תכנית דיגום שנתית 2011
שרות לקוחות
1800-20-20-84