Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

בדיקות בקטריאליות ברשת אספקה

רשת אספקת מי השתייה מנוטרת בתדירות של 3 פעמים בשבוע בכ-70 נקודות בדיקה, על פי תכנית הדיגום הנקבעת ע"י משרד הבריאות בשיתוף התאגיד. דיגום מי השתייה מבוצע בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974 (נוסח משולב התש"ס 2000). מטרת הבדיקה הבקטריאלית היא לבדוק האם קיימים חיידקים אינדוקטיביים במי השתייה היכולים להעיד על המצאות גורם זיהום במים. יצוין כי בשל בעיה טכנית במערכת הדו"חות של משרד הבריאות, בדו"ח המסכם מופיעות תוצאות של ישובים סמוכים לנתניה ומקומות פרטיים כמו בתי חולים אשר אינם באחריות מי נתניה.

 

דוחות בקטריאלי חודשי

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ינואר 2020 

PDF_2 דו"ח בקטריאלי פבר' 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מרץ 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אפריל 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מאי 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יוני 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוג 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ספט 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוק 2020

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ינואר 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי פבר' 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מרץ 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אפריל 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מאי 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יוני 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2019 

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוג' 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוג' 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוג' 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ספט' 2019

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ינואר 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי פבר' 2018 

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מרץ 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אפריל 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי מאי 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יוני 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי יולי 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוג' 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי ספט' 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוק' 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי נוב' 2018

PDF_2 דו"ח בקטריאלי דצב' 2018

bul5_3 דו"ח בקטריאלי ינואר 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי פבר' 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי מרץ 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי אפריל 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי מאי 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי יוני 2017

bul5_3 דו"ח בקטריאלי יולי 2017
bul5_3 דו"ח בקטריאלי אוגוסט 2017
bul5_3 דו"ח בקטריאלי ספט' 2017

PDF_2 דו"ח בקטריאלי אוק' 2017

PDF_2 דו"ח בקטריאלי נוב' 2017

PDF_2 דו"ח בקטריאלי דצמ' 2017

 

bul5_3 דו"ח בקטריאלי דצמ' 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי נוב' 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי אוק' 2016
bul5_3 דו"ח בקטריאלי ספט' 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי אוגוסט 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי יולי 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי יוני 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי מאי 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי אפריל 2016 

bul5_3 דו"ח בקטריאלי מרץ 2016
bul5_3 דו" ח בקטריאלי ינואר 2016

bul5_3 דו"ח בקטריאלי פברואר 2016

 

  דו"ח בקטריאלי ינואר 2015

  דו"ח בקטריאלי פברואר 2015

  דו"ח בקטריאלי מרץ 2015

  דו"ח בקטריאלי אפריל 2015

  דו"ח בקטריאלי מאי 2015

  דו"ח בקטריאלי יוני 2015

  דו"ח בקטריאלי יולי 2015
  דו"ח בקטריאלי אוג' 2015

 דו" בקטריאלי ספט' 2015
 דו"ח בקטריאלי אוק' 2015
 דו"ח בקטריאלי נוב' 2015
  דו"ח בקטריאלי דצב' 2015

 

 

דוחות - בקטריאלי חודשי

 

  דו"ח בקטריאלי ינואר 2014

  דו"ח בקטריאלי פברואר 2014

  דו"ח בקטריאלי מרץ 2014

  דו"ח בקטריאלי אפריל 2014

  דו"ח בקטריאלי מאי 2014

  דו"ח בקטריאלי יוני 2014

  דו"ח בקטריאלי יולי 2014

  דו"ח בקטריאלי אוג' 2014

  דו"ח בקטריאלי ספט' 2014

  דו"ח בקטריאלי אוק' 2014

  דו"ח בקטריאלי נוב' 2014

  דו"ח בקטריאלי דצמ' 2014

 

 

 דוחות - בקטריאלי יומי  

 דוחות - בקטריאלי מסכם תקופתי  

bul5_3 דו"ח יומי מסכם 2015

   דו"ח יומי מסכם 2014

  דו"ח יומי מסכם 2013

   דו"ח יומי מסכם 2012
   דו"ח יומי מסכם 2011 
   דו"ח יומי מסכם 2010 

   דו"ח בקטריאלי מסכם לשנת 2013

   דו"ח בקטריאלי מסכם לשנת 2012

   דו"ח בקטריאלי מסכם לשנת 2011

שרות לקוחות
1800-20-20-84