Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

ניטור איכות שפכים

תאגיד 'מי נתניה' מבצע ניטור איכות כלל השפכים המוזרמים למט"ש (מכון טיפול שפכים) בהם שפכים סניטרים, שפכים מאזורי התעשייה בעיר ושפכי מפעלים. אחת לחודש, בהתאם לתכנית הדיגום, נלקחות דגימות שפכים מנקודות הניטור ע"י דוגם שפכים מוסמך. השפכים נשלחים לאנליזה במעבדה לכימיה אנליטית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל, שהינה בעלת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 החל מחודש אוקטובר 2015 מי נתניה שולחת את השפכים לאנליזה במעבדת מילודע & מיגל.

 

   לתוכנית ניטור - לחצו כאן.

 

  לצפייה בדו"ח סיכום שנתי 2013 - לחצו כאן.

 

  לצפייה בדו"ח סיכום שנתי 2014 - לחצו כאן.

 

bul3_1 לצפייה בדו"ח סיכום שנתי 2015 - לחצו כאן.

 

bul3_1 לצפייה בדו"ח סיכום שנתי 2016 - לחצו כאן.

PDF_2 תוכנית ניטור 2021-2022

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ינואר 2021

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים פברואר 2021

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מרץ 2021

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אפריל 2021

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2021

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ינואר 2020

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים פברואר 2020

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מרץ 2020

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אפריל 2020

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מאי 2020

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יוני 2020 

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יולי 2020 

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2020 

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים דצמבר 2020 

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ינואר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים פברואר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מרץ 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אפריל 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מאי 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יוני 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יולי 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ספטמבר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוקטובר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים נובמבר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים דצמבבר 2019

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ינואר 2018

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים פברואר 2018

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מרץ 2018

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אפריל 2018

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מאי 2018

 

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אפריל 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים מאי 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יוני 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים יולי 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוג' 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים ספט' 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים אוק' 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים נוב' 2017

PDF_2 תוצאות דיגום שפכים דצמ' 2017

   דו"חות בדיקת שפכי מפעלים:

 

 

bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מרץ 2017
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש פברואר 2017
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ינואר 2017
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש דצמבר 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש נובמבר 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוקטובר 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ספטמבר 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוגוסט 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יולי 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יוני 2016
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מאי 2016
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אפריל 2016
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מרץ 2016
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש פבר' 2016
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ינואר 2016
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש דצב' 2015
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש נוב' 2015
bul5_3 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוק' 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ספט' 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוג' 2015

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יולי 2015

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יוני 2015

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מאי 2015

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אפריל 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מרץ 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש פברואר 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ינואר 2015
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש דצמ' 2014

 דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש נוב' 2014

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוק' 2014
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ספט' 2014
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוג' 2014

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יוני 2014

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מאי 2014

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אפריל 2014

  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מרץ 2014
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש פברואר 2014
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש דצמבר 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש נובמבר 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוקטובר 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ספטמבר 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אוגוסט 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יולי 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש יוני 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מאי 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש אפריל 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש מרץ 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש פברואר 2013
  דו"ח בדיקת שפכי מפעלים לחודש ינואר 2013

 

איכות שפכים

 

 
  דו"חות בדיקת שפכי מפעלים עד לשנת 2012

 

 

א.נ.א שיווק מוצרי מזון

  אוקטובר 2010 
  מרץ 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מאי 2012 

  חזרה למעלה 

 


 

 

אגד

  אגד מוסך - נובמבר 2010
  שטיפת אוטובוסים - נובמבר 2010 

  שטיפת שלדות - נובמבר 2010 
  ספטמבר 2011 
  אגד מוסך - מאי 2012 

  חזרה למעלה 

 


 

אורדן

  נובמבר 2010 
  מרץ 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  ספטמבר 2012 

 חזרה למעלה 

 


 

 

אזור תעשיה קרית ספיר דרומי

  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יוני 2012 
  יולי 2012 

  פברואר 2011 

  מרץ 2011 
  מאי 2011 

  ספטמבר 2010 
  אוקטובר 2010 
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 

 חזרה למעלה 

 


 

 

בית אריזה השרון

  אוקטובר 2010  

  דצמבר 2010 

  פברואר 2011  

  ינואר 2012  

  מרץ 2012  

 חזרה למעלה 

 


 

 

בית אריזה פרי אור

  נובמבר 2010

  פברואר 2011 

  ינואר 2012 

  מרץ 2012 

  חזרה למעלה 

 


   

 

בית חולים לניאדו

  בית חולים לניאדו 
  מאי 2012 

  חזרה למעלה 

 


 

 

הוד מעדן

  אוקטובר 2010
  מרץ 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012 

  אוקטובר 2012 

 חזרה למעלה 

 

 


 

 

 

טמפו

  ספטמבר 2010 
  נובמבר 2010 
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 
  מאי 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יוני 2012 (1)
  יוני 2012 (2)
  יולי 2012 (1)
  יולי 2012 (2)
  אוגוסט 2012 (1)

  אוגוסט 2012 (2)
  אוקטובר 2012 (1)
  אוקטובר 2012 (2)

  נובמבר 2012 (1)
  נובמבר 2012 (2)

 חזרה למעלה 

 


 

 

לחם ארז

  אוקטובר 2010 
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 
  מאי 2011 

 חזרה למעלה 

 


  

 

מגוון תעשיות מזון

  נובמבר 2010 
  פברואר 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012  

  חזרה למעלה 

 


  

 

 

מוצא אזור תעשיה קריית אליעזר צפוני

  ספטמבר 2010
  אוקטובר 2010 
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 
  מאי 2011 
  ינואר 2012 

  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יוני 2012 
  יולי 2012 
  אוקטובר 2012 

  נובמבר 2012   

 חזרה למעלה 

 


 

 

 

מחלבנה

  ספטמבר 2010 
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 
  פברואר 2011 - קובץ1  
  פברואר 2011 - קובץ2 
  מאי 2011 

  חזרה למעלה 

 

 

 


  

 

 

 

מחלבת בית יצחק

  אוקטובר 2010 
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 
  אוקטובר 2012 
 חזרה למעלה 

 


 

 

מלון בלו ביי

  אוקטובר 2010 

 חזרה למעלה 

 

 


 

 

 

 

מעבדות רון כדיר

  נובמבר 2010 
  מרץ 2011 
  מאי 2011 
  ספטמבר 2011 
  חזרה למעלה 

 


 

 

מעדני רובינשטיין

  ספטמבר 2010 

  פברואר 2011 

  מאי 2011 

  ספטמבר 2011 

  ינואר 2012 

  מאי 2012 

  יולי 2012 

  אוקטובר 2012 

  חזרה למעלה 

 


  

 

פנדה

  אוקטובר 2010
  נובמבר 1 2010
  נובמבר 2 2010
  פברואר 2011
  מרץ 2011
  מאי 2011
  ספטמבר 2011
  ינואר 2012
  מרץ 2012
  יולי 2012
  חזרה למעלה 

 


  

 

פרודג

  ספטמבר 2010 
  אוקטובר 2010 
  מרץ 2011 
  ינואר 2012 
  אוקטובר 2012 
  חזרה למעלה 

 


  

 

קפולסקי

  ספטמבר 2010 
  נובמבר 2010 
  פברואר 2011 
  מאי 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012 
  חזרה למעלה 

 


  

ריאו

  ספטמבר 2010 
  פברואר 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012 

  נובמבר 2012 

  חזרה למעלה 

 

 

 


 

 

 

 

שנפ

  אוקטובר 2010 
  נובמבר 2010 
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  ספטמבר 2012 

  נובמבר 2012 

  חזרה למעלה 

 


   

 

 

תחנת שאיבה בית יצחק

  ספטמבר 2010 
  אוקטובר 2010 
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 
  מאי 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יוני 2012 
  יולי 2012 

  נובמבר 2012 

 חזרה למעלה 

 


 

 

 

פאר הקלף

  פברואר 2011 
  ספטמבר 2011 
  ינואר 2012 
  יולי 2012

  נובמבר 2012 

 חזרה למעלה 

 


  

 

 

 

פלנטקס

  מרץ 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012 
 חזרה למעלה 

 

 


 

אביק

  מרץ 2011 
  ינואר 2012 
  מרץ 2012 
  מאי 2012 
  יולי 2012 
  חזרה למעלה 

 

 

 


  

 

אלמי

  ספטמבר 2011
  ינואר 2012 
  מאי 2012

  אוקטובר 2012 

 חזרה למעלה 

 

 

 


 

 

אוניברקול

  ספטמבר 2011 
 חזרה למעלה 
שרות לקוחות
1800-20-20-84