Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

מכון טיהור שפכים נתניה (מט"ש)


איכות קולחים, שפכים ובוצה

תהליך הטיפול בשפכים הנכנסים למט"ש כולל טיפול בנוזל בשיטת בוצה משופעלת להרחקת עומס אורגני כולל הרחקת חנקן וזרחן. איכות הקולחים ביציאה מהמכון עומדת בדרישות האיכות המתאימות לצרכי השקיה. תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה מוסמכת מועברות ל"מי נתניה" על ידי חברת "א.ל.ד איכות הסביבה", אשר מבצעת את תפעול המכון.

 

השפכים הנכנסים למכון הטיפול בשפכים נאספים מהעיר נתניה ויישובי הסביבה באמצעות תשתית ביוב מתקדמת ומסועפת. תשתית הביוב בעיר נתניה כוללת קווי ביוב באורך של כ-400 ק"מ ו-17 תחנות שאיבה לביוב הסונקות את השפכים לתחנת שאיבה ראשית "בית יצחק", שהוקמה על ידי 'מי נתניה' בעלות של כ- 20 מיליון ₪. השפכים הנסנקים למכון הטיפול בשפכים נדגמים בכניסה למכון במהלך החודש למספר פרמטרים כימיים וזאת בכדי לנטר את איכות השפכים הנכנסים לתהליך הטיפול. תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה מוסמכת מועברות ל"מי נתניה" על ידי חברת "א.ל.ד איכות הסביבה", אשר מבצעת את תפעול המכון.

 

הבוצה הנוצרת בתהליך הטיפול בשפכים מפונה לאתר קומפוסט, שם היא הופכת לדשן המיושם בשדות חקלאיים. לאיכות הבוצה יכולה להיות השפעה על האדמה ,הגידולים החקלאיים ומי התהום, לכן נבדקת תכולת מתכות בבוצה לפני העברתה לאתר הקומפוסט. תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה מוסמכת מועברות ל"מי נתניה" על ידי חברת "א.ל.ד איכות הסביבה", אשר מבצעת את תפעול המכון.

דוחות איכות לשנת 2020

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ינואר

PDF_2 דו"ח איכות לחודש פבר' 

PDF_2דו"ח איכות לחודש מרץ

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אפריל

PDF_2 דו"ח איכות לחודש מאי 

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יוני

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יולי

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אוג

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ספט

דוחות איכות לשנת 2019

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ינואר   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש פבר'   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש מרץ  

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אפריל   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש מאי 

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יוני   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יולי   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אוג'   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ספט'   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אוק'   

PDF_2 דו"ח איכות לחודש נוב'  

PDF_2 דו"ח איכות לחודש דצמ'   

דוחות איכות לשנת 2018

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ינואר       

PDF_2 דו"ח איכות לחודש פבר'       

PDF_2 דו"ח איכות לחודש מרץ        

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אפריל    

PDF_2 דו"ח איכות לחודש מאי

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יוני

PDF_2 דו"ח איכות לחודש יולי

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אוג'

PDF_2 דו"ח איכות לחודש ספט'

PDF_2 דו"ח איכות לחודש אוק'

PDF_2 דו"ח איכות לחודש נוב'

PDF_2 דו"ח איכות לחודש דצמ'

דוחות איכות לשנת 2017

 

bul5_3 דו"ח איכות לחודש ינו'        דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש פבר'     דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש מרץ      דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אפר'        דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש מאי         דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש יוני        דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש יולי          דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אוג'       דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש ספט'     דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אוק'      דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש נוב'       דו"ח כמות

PDF_2 דו"ח איכות לחודש דצמ'     דו"ח איכות

 

דוחות איכות לשנת 2016:

 

bul5_3 דו"ח איכות לחוד דצמ'          דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש נוב'          ד"וח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אוק'         דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש ספט'        דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אוג'          דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש יולי           דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש יוני           דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש מאי          דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש אפריל       דוח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש מרץ         דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש פבר'         דו"ח כמות

bul5_3 דו"ח איכות לחודש ינואר        דו"ח כמות

 

דוחות איכות לשנת 2015 :


  דו"ח איכות לחודש ינואר         דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש פברואר      דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש מרץ          דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אפריל        דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש מאי          דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש יוני           דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש יולי           דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוג'          דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש ספט'        דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוק'         דו"ח כמות

 

דוחות איכות לשנת 2014:

 

bul5_3 דו"ח מסכם שנתי מט"ש 2014
  דו"ח איכות לחודש דצמ'        דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש נוב'         דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוק'        דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש ספט'       דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוגוסט     דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש יולי          דוח כמות

  דו"ח איכות לחודש יוני          דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש מאי         דו"ח כמות

  דו"ח איכחות לחודש אפריל    דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש מרץ         דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש פברואר    דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש ינואר        דו"ח כמות

 

דוחות איכות לשנת 2013:


  דו"ח איכות לחודש ינואר        דו"ח כמות
  דו"ח איכות לחודש פברואר    דו"ח כמות 
  דו"ח איכות לחודש מרץ         דו"ח כמות 
  דו"ח איכות לחודש אפריל       דו"ח כמות
  דו"ח איכות לחודש מאי          דו"ח כמות
  דו"ח איכות לחודש יוני           דו"ח כמות
  דו"ח איכות לחודש יולי           דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוגוסט      דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש ספטמבר   דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש אוקטובר    דו"ח כמות
  דו"ח איכות לחודש נובמבר      דו"ח כמות

  דו"ח איכות לחודש דצמבר      ד"ח כמות

bul5_3 דו"ח מסכם שנתי מט"ש 2013


דוחות איכות לשנת 2012:

  דוח איכות לחודש ינואר         דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש פברואר     דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש מרץ          דו"ח כמות  
  דוח איכות לחודש אפריל       דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש מאי           דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש יוני            דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש יולי            דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש אוגוסט       דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש ספטמבר     דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש אוקטובר     דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש נובמבר       דו"ח כמות
  דוח איכות לחודש דצמבר       דו"ח כמות

 

 

 

להלן ריכוז דוחות קודמים עד לתאריך 31.12.2011 בחלוקה לפי איכות קולחים, שפכים ובוצה:

 

דו"חות איכות הקולחים ביציאה מהמט"ש:

  דצמבר 2011

  נובמבר 2011

  אוקטובר 2011 

  ספטמבר 2011 

  אוגוסט 2011 

  יולי 2011 

  יוני 2011

  מאי 2011

  אפריל 2011 

  מרץ 2011

  פברואר 2011

  ינואר 2011

  דצמבר 2010 

  נובמבר 2010 

  אוקטובר 2010 

  ספטמבר 2010 

לראש העמוד 


איכות


דו"חות איכות השפכים בכניסה למט"ש:

  ינואר 2011
  פברואר 2011 
  מרץ 2011 

  אפריל 2011 
  מאי 2011 
  יוני 2011 
  יולי 2011 
  אוגוסט 2011 
  ספטמבר 2011 
  אוקטובר 2011 
  נובמבר 2011 
  דצמבר 2011

  ספטמבר 2010 
  אוקטובר 2010
  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 

 

לראש העמוד 


איכות וכמות בוצה

דוחות פינוי בוצה:

דוחות איכות בוצה: 

 

 

  נובמבר 2013

  אוקטובר 2013

  דצמבר 2011 

  נובמבר 2011 

  אוקטובר 2011 

  ספטמבר 2011 

  אוגוסט 2011 

  יולי 2011 
  יוני 2011 

  מאי 2011 

  אפריל 2011 

  מרץ 2011 

  פברואר 2011 (קובץ 1)

  פברואר 2011 (קובץ 2)

  ינואר 2011

  דצמבר 2010 

  נובמבר 2010 

  אוקטובר 2010

  ספטמבר 2010   

 

 

 

 

  ינואר 2011 

  פברואר 2011 

  מרץ 2011 

  אפריל 2011 

  מאי 2011 
  יוני 2011 
  יולי 2011 

  אוגוסט 2011 

  ספטמבר 2011 

  אוקטובר 2011 
  ספטמבר 2010

  אוקטובר 2010

  נובמבר 2010 
  דצמבר 2010 

 

לראש העמוד 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84