Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מוקד תקלות

אודות המוקד

כחלק מהשירות לתושבי נתניה מפעילה חברת "מי נתניה" מוקד מיוחד 24 שעות ביממה לדיווח על תקלות מים, ביוב ואיכות המים.ניתן לפנות למוקד בטלפון חינם: 1-800-20-20-84 או באתר זה  על ידי מילוי טופס דיווח על מפגע.

המוקד מטפל בפניות התושבים בנושאים:

תקלות בצנרת המים - פיצוצים בצנרת המים העירונית, נזילות ממדי המים ובחיבורי הצנרת, לחץ מים נמוך, מגופים שבורים/נוזלים והפסקות מים.

איכות המים - מים עכורים, מים חלודים, טעם וריח חריגים.

תקלות ביוב - פריצות וסתימות ביוב, בורות ביוב שבורים, מכסי ביוב חסרים ובדיקת חיבורי ביוב לקווים עירוניים.

שרות לקוחות
1800-20-20-84