Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

טפסים

לקוחות יקרים, מי נתניה עושה הכל על מנת לייעל את תהליכי קבלת האישורים השונים לנושא היתרי בניה. בדף המוצג בפניכם מצויים כל הטפסים וההסבר המלא למילוים ולהעברתם לידי מי נתניה.

 

 

נהלי תאגיד מי נתניה לצורך אישור תכניות להיתר בניה


בקשה לפתיחת תיק

 

הנחיות להגשת תכנית סניטרית

 

הנחיות למתכנן להגשת קבצים

 

הוראת ביצוע להרכבת מד מים לבניה

 

מסמכים להמצאה במסגרת הנחיות לקבלת אישור לטופס 4

 

אישור סילוק חובות

 

הצהרת מתכנן אינסטלציה

 

אישור תאגיד מי נתניה לטופס 4

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84