Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מכרזים

מכרזים

תשתיות

bul5_3 מכרז מס' 5/2022 לעבודות שדרוג מאסף ביוב בחציית כביש 2 ,דרומית לגשר השלום

bul5_3 מכרז מס' 4/2022 לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות חשמל סולאריות

bul5_3 מכרז 3/2022 - הארכת מועד אחרון להגשת הצעות

PDF_2 מכרז מס' 3/2022 למתן שירותי קריאה תקופתית, בדיקות לוגיות ראשוניות וביקורות שטח בעיר נתניה

PDF_2 מכרז מס' 2/2022 לאספקת שירותי דיגום מים

PDF_2 מכרז מס' 1/2022 לאספקת שירותי הפצה

PDF_2  פניה לצורך עריכת רשימת מציעים/מאגר מפקחים – ריכוז ותיאום פרויקטים

PDF_2 הודעה לצורך עריכת רשימת מציעים/מאגר מפקחים על עבודות תחזוקה של מתקני מים וביוב 

bul5_3  הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מפקחים


דרושים

bul5_3  מודעת דרושים - נציגי שירות לקוחות 
 
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לפאולה פיסרבסקי -מנהלת משאבי אנוש ועוזרת מנכ"ל
09-8635000

 

 

 

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84